top of page
Image by Jazmin Quaynor
OVER ONS

Hoe het begon...

Stichting Your Musiq Foundation (YMF) is dit jaar, maart 2023 opgericht en vloeit voort uit muziekschool Your Musiqskool (sinds 2012) om talentontwikkeling breder toegankelijk te maken en bouwt op dit fundament verder.  Dankzij alle donateurs, sponsoren en partners die hebben bijgedragen aan de succesvolle crowdfundingsactie in juli 2022 via Voordekunst is de stichting  tot stand gekomen.

Onze missie

Onze missie is om het verschil te maken en jong aanstormend talent helpen, zichzelf op een authentieke manier te ontwikkelen, ook willen we hen een stevig fundament meegeven, door ook op persoonlijk niveau, zodat hij/zij zelf zijn eigen toekomstig muzikale koers kan bepalen en varen.
 

Daarnaast zetten we ons in om latent aanwezig talent in jonge kinderen te stimuleren.Op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek, is de voedingsbodem geweest voor wereldberoemde artiesten van toen en nu.
Er zijn voorbeelden te over 
van artiesten die op jonge leeftijd in aanraking kwamen met muziek.

Wat muziek kan doen...

Muziek overstijgt verschillende achtergronden en verbindt. Muziek kan soms zeggen wat niet in woorden uit te drukken is, en dit stimuleert vertrouwen in zelf en naar anderen toe. Het bezig zijn met muziek moedigt namelijk niet alleen samenwerking aan, maar ook creatief en probleemoplossend denken.


Onze missie willen wij bereiken door onder andere het ontwikkelen en uitvoeren van muzikale projecten en activiteiten maar ook door het steunen van jonge talenten die wellicht niet altijd de middelen hebben om in zichzelf te investeren. 
 

De komende jaren richten wij op ons de onderstaande drie hoofdpijlers. 

Podia & Showcases, Talentontwikkeling & Begeleiding, Your Musiq Projects voor en door jong talent.

Hoe willen wij dit bereiken

STICHTING YOUR MUSIQ FOUNDATION IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Musician
Publiek bij een Overleg

Info & Bestuur

Musician_edited.jpg

Stichting  Your Musiq Foundation
KVK                89486005
RSIN               864996822
BANKNR     NL20 BUNQ 2087 5017 85


Voorzitter Julia Olthof
Secretaris Ine Calor (Tijdelijk waarnemend Penningmeester)
Penningmeester   Vacature 


Als iniatiefneemster, visiedrager en voorzitter
heeft Julia Olthoff dagelijkse leiding in handen
en is het contactpersoon naar buiten toe. 


De bestuursleden dragen YMF en YMS een warm
hart toe en staan deze organisaties met hun kennis
en ervaring in het bedrijfsleven & cultuurbranche
in Almere maar ook daarbuiten, al jaren met raad en

daad bij in alle muzikale 'endavours'.
 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden als zodanig. 

Musician_edited.jpg

Beleid | Governance Code & Fair Practice  
Wij willen een toonaangevende en

betrouwbare partner worden in cultuursector

èn relaties met het bedrijfsleven opbouwen.

Hier hoort een zorgvuldige besteding van de
financiële middelen, toepassing van 
fair practice,

een veilige & integere werkomgeving bij. Daarnaast

meetbare resultaten, heldere en adequate

verslaglegging. bij.

Code Diversiteit & Inclusiviteit
Wij onderschrijven de code Diversiteit
& Inclusiviteit 
en werken eraan deze stap voor stap toe te passen
in onze prille organisatie. 
Voor meer informatie 
https://cultuurparticipatie.nl/over-ons/codes-reglementen/codes 


  

bottom of page