top of page
Privacybeleid

Privacybeleid  Stichting Your Musiq Foundation per 7 juni 2023

Contactgegevens

Stichting Your Musiq Foundation

correspondentie adres Oostgriend 126, 1356 HJ Almere | 036 3001063
Contact@yourmusiqfoundation.nl
KVK   89486005  
RSIN  864996822
Bank NL20 BUNQ 2087 5017 85
Anbi in oprichting

 

Verwerking van persoonsgegevens
Stichting Your Musiq Foundation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • bankgegevens
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Stichting Your Musiq Foundation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

gegevens van personen jonger dan 18 jaar, wanneer deze zich aanmelden via de contactformulier.
 

Doeleindenverwerking van persoonsgegevens 

Stichting Your Musiq Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw vragen en aanmeldingen

 • Verzenden van online nieuwsbrieven, flyers om d

 • Je te kunnen informeren via o email, whatsapp of telefoon
  over onze activiteiten

 • Stichting Your Musiq Foundation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Your Musiq Foundation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Your Musiqskool) tussen zit.

Gebruik software & systemen

Stichting Your Musiq Foundation gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Asperion, Dropbox, Google Drive, Google Calendar en Gmail.

Hubspot CRM, Wix,  Mailchimp, excel spreadsheets, Mollie payments en WordPress.
Allen bedoeld om contact te onderhouden met leerlingen en betalingen af te handelen. Voor onze website diensten maken wij gebruik van Hostingbedrijf
Hosting2go.


Social media platforms

Stichting Your Musiq Foundation maakt gebruik van de volgende social media platforms Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube.

Productie en gebruik film- en fotomateriaal voor publicatie en pr- doeleinden
Voor het produceren van film- en fotomateriaal tijdens jouw lessen en tijdens evenementen van de stichting voor publicatie en pr- doeleinden en die op eventuele social media accounts van Stichting Your Musiq Foundation  worden gedeeld, wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gevraagd, vooraf bij inschrijving voor ons lesaanbod. Je kan jouw toestemming op elk moment weer intrekken. Neem hiervoor contact op met contact@yourmusiqfoundation.nl 


 

Het bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na 12 maanden, worden je gegevens verwijderd. Wanneer je wenst je persoonsgegevens eerder te verwijderen, neem dan contact op via contact@yourmusiqfoundation.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Your Musiq Foundation verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Your Musiq Foundation gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Your Musiqskool gebruikt cookies met een puur analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat we onze bezoekers de juiste informatie efficiënt kunnen tonen Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Your Musiq Foundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@yourmusiqfoundation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Your Musiq Foundation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Your Musiq Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via contact@yourmusiqfoundation.nl

Drummer_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Info St. Your Musiq Foundation

Over YMF
Programma
Doneer
Join us
Contact

Contact@yourmusiqfoundation.nl

KVK   89486005  
RSIN  864996822
Bank NL20 BUNQ 2087 5017 85
Anbi in oprichting

yourmusiqfoundation.nl

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
  Stuur ons een bericht voor meer info!

Bedankt voor je bericht!

bottom of page